Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функионален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури.

Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функионален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури.

1. Организационни основи на управлението:

Организацията като

-процес се появява поради разделението на труда.


-състояние  е организираността на самата организация.

-система където има целенасочена човешка дейност.

Организираността е свойството на подреденост в системата.

2 . Организация и управление: те включват създаване на управленски системи и изменения във вече съществуващи системи.

3. Функионален анализ на организацията: